تبلیغات
دبستان شهید نواب صفوی دشت جیهون - برگه هایی برای درس هنر
1389/12/10

برگه هایی برای درس هنر

• نوع مطلب: آموزشی ،
• نوشته شده توسط: معاون آموزگار

در این قسمت تعدادی عکس قرار داده شده است که شما می توانید این عکس ها را در ساعت هنر به دانش آموزان بدهید تا رنگ کنند .
شما می توانید از این تصاویر برای پایه اول و دوم استفاده کنید .در ضمن برای گذاشتن در پوشه کار هم بسیار مناسب است . برای دانلود روی
دانلود تمامی عکس ها  کلیک کنید .

برای نمونهدانلود تمامی عکس ها

منتظر نظرات شما()