تبلیغات
دبستان شهید نواب صفوی دشت جیهون - خصوصیات یک معلم خوب چیست؟
1389/12/24

خصوصیات یک معلم خوب چیست؟

• نوع مطلب: پرورشی ،آموزشی ،
• نوشته شده توسط: معاون آموزگار

۱-  معلم باید خوش خلق و متواضع باشد و با مهربانی با شاگردان خود رفتار کند.

 

۲-  رفتار و گفتار معلم باید هماهنگ باشد زیرا شاگرد یک نمونه بردار ماهر است و از اعمال و رفتار معلم خود الگو برداری می کند.

 

۳-  معلم باید از گفتن حرف حق هراسی نداشته باشد و شاگردان خود را با اندرزهای دلنشین و زیبا در مسیر حق قرار دهد.

 

۴- معلم باید شوق و دلبستگی به علم و دانش را در شاگردان خود بیدار کند و تحرک را در قلب آنها به وجود آورد.

 

۵- معلم باید نسبت به شاگردان دلسوز بوده و به آن ها علاقه مند باشد.

 

۶- او باید بداند که لطف و محبت عامل موثری در تعلیم و تربیت است.

 

۷-  معلم باید قوی ادراک و استعداد شاگردان را در نظر بگیرد و به گونه ای صحبت کند که فهم مطالب برای آن ها دشوار نباشد.

 

۸- یک معلم خوب باید شاگردان را به تکرار محفوظات و اشتغالات علمی تشویق کرده و در صورت موفقیت از آن ها تقدیر کند.

 

۹- معلم باید به نظرات دانش آموزانش احترام بگذارد.

 

۱۰- او نباید در اظهار محبت و توجه به شاگردان تبعیض قایل شود.

 

۱۱-  معلم باید وقار و متانت خود را حفظ کند تا نظم و ترتیب د ر کلاس برقرار شود.

 

۱۲- نگاه معلم باید با عدالت میان شاگردان تقسیم شود.


نظرخود را بگویید()
برچسب ها: معلم خوب ، ویژگی معلم خوب ، خصوصیات یک معلم ، خصوصیات معلم خوب ، معلم خوب کیست ،