تبلیغات
دبستان شهید نواب صفوی دشت جیهون - امسال سال جهاد اقتصادی
1390/01/7

امسال سال جهاد اقتصادی

• نوشته شده توسط: معاون آموزگار
 

     ما همه سرباز خاک میهنیم                                          از وطن ما پاسداری میکنیم

    گوش به فرمان مقام رهبری                           ما جهاد اقتصادی می کنیم


نظرات()
برچسب ها: امسال سال جهاد اقتصادی ، فرمان رهبر جهاد اقتصادی ، سال جهاد اقتصادی ، شعری در مورد سال جهاد اقتصادی ،