تبلیغات
دبستان شهید نواب صفوی دشت جیهون - روش هایی برای ایجاد خلاقیت در آموزش و پرورش
1390/01/28

روش هایی برای ایجاد خلاقیت در آموزش و پرورش

• نوع مطلب: آموزشی ،
• نوشته شده توسط: معاون آموزگار

معلمان ومدیران

 

1-تدوین و اجرا ی سیاست های انگیزشی و تشویقی برای همکاران

 

2- آموزش نیروی انسانی توسط اساتید مجرب در قا لب کارگاه های تابستانی

 

3- طرح موضوع به صورت کاربردی درجلسات شورای معلمان

 

4-تشویق معلمان به آزمایش کردن وکاربست روش های تازه

 

5-ایجادمحیط آزادوروابط صمیمانه میان معلمان و رهبران رسمی مدارس برای کاربست یافته ها وروش ها ی نوین،

 

6-تشخیص ارزش کار وتشویق افرادی که به آزمایش روش های نوین مبادرت می ورزند.

 

 

دانش آموزان

 

1-برای پرسش های دانش آموزان باید اهمیت قائل شده وآنان را راهنمایی نمود تا خود جواب پرسش ها رابیابند.(تقویت روحیه پرسشگری وکنجکاوی)

 

2-عقاید غیر عادی باید مورد احترام قرارگیرد وارزش آن برای کودکان روشن گردد.

 

3-باید به کودکان نشان داد که عقاید شان دارای ارزش است وعقایدی است که امکان اجرای آن درکلاس میسر باشد پذیرفتنی است

 

4-گاهی اوقات بدون این که تهدیدی ازجهت نمره،ارزش یابی ویا انتقاد درکار باشد باید کودکان را آزاد گذاشت تاکارهایی را که خودشان می خواهند انجام دهند.

 

5-هرگز نباید درموردرفتار دانش آموزان بدون این که علل ونتایج آن مشخص شود ،قضاوت نمود.

 

6-تشویق دانش آموزان به داشتن وارائه اندیشه های بکر

 


شما چه نظری دارید؟()
برچسب ها: ایجاد خلاقیت ، خلاقیت در آموزش و پرورش ، خلاقیت در آموزش ، خلاقیت در مدرسه ، معلمام خلاق ، دانش آموزان خلاق ، مدرسه خلاق ، آ.موزش خلاق ، خلاقیت آموزشی ،